ŁAŃCUT

ul. Kościuszki 52A, 37-100 Łańcut


0-17 225-78-36 lub 0-17 225-62-06

kazimierz.lancut@op.pl

RZESZÓW

ul. Torowa 5, 35-205 Rzeszów


Oddział zlikwidowany

Przeniesiony do Łańcuta